Pts

1 2 3 4 5
Vladimir Sinkovskiy 13 9 11 11 11
Evgeny Anisimov 15 11 4 3 4

Events

 • Game 1 Race to 3 - Evgeny Anisimov
 • Game 1 Race to 5 - Evgeny Anisimov
 • Game 1 Race to 7 - Evgeny Anisimov
 • Game 1 Race to 9 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 1 - Evgeny Anisimov won 13-15
 • Score After Game 1 - 13-15
 • Game 2 Race to 3 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 2 Race to 5 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 2 Race to 7 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 2 Race to 9 - Evgeny Anisimov
 • Game 1 - Evgeny Anisimov won 13-15
 • Score After Game 2 - 9-11
 • Game 3 Race to 3 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 3 Race to 5 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 3 Race to 7 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 3 Race to 9 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 2 - Evgeny Anisimov won 9-11
 • Score After Game 3 - 11-4
 • Game 4 Race to 3 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 4 Race to 5 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 4 Race to 7 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 4 Race to 9 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 3 - Vladimir Sinkovskiy won 11-4
 • Score After Game 4 - 11-3
 • Game 5 Race to 3 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 5 Race to 5 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 5 Race to 7 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 5 Race to 9 - Vladimir Sinkovskiy
 • Game 5 - Vladimir Sinkovskiy won 11-4
 • Score After Game 5 - 11-4