Pts

1 2 3 4
Dmitriy Vahta 11 7 8 8
Vadym Nechyporuk 6 11 11 11

Events

 • Game 1 Race to 3 - Vadym Nechyporuk
 • Game 1 Race to 5 - Vadym Nechyporuk
 • Game 1 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 1 Race to 9 - Dmytro Vakhta
 • Score After Game 1 - 11-6
 • Game 1 - Dmytro Vakhta won 11-6
 • Game 2 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 2 Race to 5 - Vadym Nechyporuk
 • Game 2 Race to 7 - Vadym Nechyporuk
 • Game 2 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Score After Game 2 - 7-11
 • Game 1 - Dmytro Vakhta won 11-6
 • Game 3 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 3 Race to 5 - Dmytro Vakhta
 • Game 3 Race to 7 - Dmytro Vakhta
 • Game 3 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Score After Game 3 - 8-11
 • Game 2 - Vadym Nechyporuk won 7-11
 • Game 4 Race to 3 - Dmytro Vakhta
 • Game 4 Race to 5 - Vadym Nechyporuk
 • Game 4 Race to 7 - Vadym Nechyporuk
 • Game 4 Race to 9 - Vadym Nechyporuk
 • Score After Game 4 - 8-11
 • Game 4 - Vadym Nechyporuk won 8-11