Pts

1 2 3 4
Volodymyr Tuchkevych 5 5 11 6
Roman Vashchuk 11 11 0 11