Pts

1 2 3
Mariana Hryhoruk 6 2 2
Nataliia Svydnytska 11 11 11