preteky - Tokyo City Keiba 2023-01-25 04:05

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Logan Mountain Motohiro Akamine Ryota Sugawara (1.0) SP
01/24 12:18
331.000
01/25 04:08
2 2 Valencay Kazuma Yoshihiro Sawa Takayuki Yano SP
01/24 12:18
10.000
01/25 04:08
3 Fukuno Bartherans Yuta Ebina Genki Fujimoto SP
01/24 12:18
1.350
01/25 04:08
4 Siamtora Daiko Shigeru Endo Kenta Endo SP
01/24 12:18
126.000
01/25 04:08
5 Noble Gulf Kenji Sano Taniuchi Kanta (3.0) SP
01/24 12:18
151.000
01/25 04:08
6 4 Jack Avanti Shin Tachibana Tadanari Konno SP
01/24 12:18
151.000
01/25 04:08
7 Olaf Masahiro Uesugi Naoki Machida SP
01/24 12:18
251.000
01/25 04:08
8 Kirin Black Kazuo Watanabe Kota Motohashi SP
01/24 12:18
21.000
01/25 04:08
9 Siorapaluk Nobuyuki Kubota Shunsuke Ishikawa SP
01/24 12:18
401.000
01/25 04:08
10 3 Shingun Spark Morio Misaka Norifumi Mikamoto SP
01/24 12:18
7.000
01/25 04:08
11 Jo Book Bizarre NORIO WATANABE Fumio Matoba SP
01/24 12:18
41.000
01/25 04:08
12 1 Fuku Richard Minoru Asakura Masaki Segawa SP
01/24 12:18
12.000
01/25 04:08
13 Azalea Great NORIO WATANABE Seiji Yamazaki SP
01/24 12:18
34.000
01/25 04:08
14 Mer Bleue Chiaki Hori Keita Nishi SP
01/24 12:18
19.000
01/25 04:08