Seo/Chae 1-2 Jiang/Wei 2023-01-25 02:20

Pts

1 2 3
Seo/Chae 13 21 17
Jiang/Wei 21 17 21