Pts

1 2 3 4 5
Viktor Kalianov 7 11 2 11 11
Yevhenii Honchar 11 8 11 9 9