preteky - Tokyo City Keiba 2023-05-26 07:35

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 2 First Flower Satoshi Fukunaga Ryota Sugawara (1.0) SP
05/25 11:51
-
05/26 07:37
2 Italo Kiyoaki Takahashi Ryuji Tatsushiro SP
05/25 11:51
3 3 El Mar TSUYOSHI TAKANO Wada Joji SP
05/25 11:51
-
05/26 07:37
4 1 Dateno Shogun JUNPEI MORISHITA Takayuki Yano SP
05/25 11:51
-
05/26 07:37
5 4 Luvi Masahiro Uesugi Keita Nishi SP
05/25 11:51
-
05/26 07:37