preteky - Kanazawa 2024-04-03 03:45

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 Ruri Shanti Hiroyuki Tajima Chihiro Kaneko SP
04/02 12:08
-
04/03 03:46
2 Vulture Toshiyuki Takahashi Shizuo Oki SP
04/02 12:08
-
04/03 03:46
3 Kisekino Kuni Akihiro Kawazoe Masaya Matsudo SP
04/02 12:08
-
04/03 03:46
4 1 Ernst Kazuyoshi Kato Shoma Kato SP
04/02 12:08
-
04/03 03:46
5 Bordeaux Aisance Toshiyuki Takahashi Kohei Katsurayama SP
04/02 12:08
-
04/03 03:46
6 3 Miss Hinokuni Shigeru Sato Tatsuya Nakajima SP
04/02 12:08
-
04/03 03:46
7 2 Hase Kenzan Yukio Noda Akihiro Yoshida SP
04/02 12:08
-
04/03 03:46
8 4 Fugacious Hiroyuki Tajima Kenshin Uozumi SP
04/02 12:08
-
04/03 03:46
9 Yomeni Keigo Kinya Sugawara Taiga Kurihara SP
04/02 12:08
-
04/03 03:46