Pts

1 2 3
Sergii Skhabitskiy 3 6 3
Oleksandr Mytsyk 11 11 11