VK Ventspils 3-1 SK RTU 2019-11-10 12:00

Head to Head

Latvia Nacionala Liga 2019/10/26 10:00 RTU/Robezsardze v VK Ventspils W 1-3
Latvia 1 Liga 2019/01/26 11:00 RTU/Robezsardze v VK Ventspils W 1-3
Latvia Cup 2018/11/21 18:00 VK Ventspils v RTU/Robezsardze L 0-3
Latvia Nacionala Liga 2018/01/13 11:00 RTU/Robezsardze v VK Ventspils W 2-3
Latvia Cup 2017/11/15 18:15 RTU/Robezsardze v VK Ventspils L 3-1
Latvia Nacionala Liga 2016/12/03 10:53 VK Ventspils v RTU/Robezsardze W 3-0

Home History

Latvia Nacionala Liga 2019/11/03 12:00 VK Ventspils v Aizpute W 3-0
Latvia Nacionala Liga 2019/11/02 13:00 Kuldigas NSS v VK Ventspils W 0-3
Latvia Nacionala Liga 2019/10/26 10:00 RTU/Robezsardze v VK Ventspils W 1-3
Latvia Nacionala Liga 2019/10/20 11:00 VK Ventspils v Talsi W 3-0
Latvia Nacionala Liga 2019/10/12 11:00 Jelgava NSC v VK Ventspils L 3-0
Latvia Nacionala Liga 2019/10/06 11:00 VK Ozolinieki v VK Ventspils W 2-3
Latvia Nacionala Liga 2019/04/13 12:00 VK Ventspils v Aizpute L 2-3
Latvia Nacionala Liga 2019/03/09 12:00 VK Ventspils v Jekabpils Juniori L 2-3

Away History

Baltická liga 2019/11/09 15:00 Saaremaa v RTU/Robezsardze L 3-0
Latvia Nacionala Liga 2019/11/09 11:00 RTU/Robezsardze v Aizpute W 3-1
Baltická liga 2019/11/02 17:00 RTU/Robezsardze v SK Jekabpils Lusi L 1-3
Baltická liga 2019/10/30 17:00 OC Limbazi v RTU/Robezsardze W 0-3
Latvia Nacionala Liga 2019/10/26 10:00 RTU/Robezsardze v VK Ventspils L 1-3
Baltická liga 2019/10/20 11:00 Parnu VK v RTU/Robezsardze L 3-2
Baltická liga 2019/10/19 16:00 Selver Tallinn v RTU/Robezsardze W 0-3
Latvia Nacionala Liga 2019/10/19 11:00 Kuldigas NSS v RTU/Robezsardze W 1-3