Head to Head

Liga Pro 2020/08/19 05:15 Evgeny Anisimov v Alexey Pisar W 2-3

Home History

Liga Pro 2020/08/19 08:15 Alexey Pisar v Oleg Belugin W 3-1
Liga Pro 2020/08/19 07:15 Sergey Bazhanov v Alexey Pisar W 1-3
Liga Pro 2020/08/19 06:15 Alexey Pisar v Oleg Belugin W 3-2
Liga Pro 2020/08/19 05:15 Evgeny Anisimov v Alexey Pisar W 2-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 2020/03/20 15:11 Artem Aronov v Alexey Pisar W 0-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 2020/03/20 14:30 Rashid Minigulov v Alexey Pisar L 3-0
Liga Pro FNTR Moscow Open 2020/03/20 13:30 Alexey Pisar v Artem Aronov L 2-3
Liga Pro FNTR Moscow Open 2020/03/20 12:30 Alexey Ermilov v Alexey Pisar L 3-1

Away History

Liga Pro 2020/09/09 07:45 Evgeny Anisimov v Vladimir Selkin W 3-1
Liga Pro 2020/09/09 07:15 Mikhail Sverdlov v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 2020/09/09 06:15 Evgeny Anisimov v Aleksandr Savinsky L 2-3
Liga Pro 2020/09/09 05:15 Vladimir Selkin v Evgeny Anisimov W 0-3
Liga Pro 2020/09/02 07:45 Vladimir Sinkovskiy v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 2020/09/02 06:45 Vladimir Selkin v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 2020/09/02 05:45 Oleg Belugin v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 2020/09/02 05:15 Evgeny Anisimov v Vladimir Sinkovskiy L 2-3