Results

Liga Pro 05/23 08:00 - Aleksandr Merezhko v Andrey Andreev W 2-3
Liga Pro 05/23 07:00 - Andrey Andreev v Aleksandr Kolmin W 3-2
Liga Pro 05/23 05:30 - Andrey Andreev v Aleksandr Merezhko L 1-3
Liga Pro 05/23 04:30 - Mikhail Chernjavskiy v Andrey Andreev W 1-3
Liga Pro 05/21 07:30 - Andrey Andreev v Pavel Vshivkov L 0-3
Liga Pro 05/21 07:00 - Andrey Andreev v Aleksandr Kolmin L 1-3
Liga Pro 05/21 05:30 - Andrey Andreev v Igor Sergeevich L 1-3
Liga Pro 05/21 04:30 - Pavel Vshivkov v Andrey Andreev W 2-3
Liga Pro 05/20 07:30 - Aleksandr Vorozheykin v Andrey Andreev W 1-3
Liga Pro 05/20 06:30 - Albert Bogomolov v Andrey Andreev L 3-1
Liga Pro 05/20 05:30 - Aleksandr Vorozheykin v Andrey Andreev L 3-0
Liga Pro 05/20 05:00 - Andrey Andreev v Gennady Karpovkin L 1-3