Results

Setka Cup 01/22 12:15 - Viktor Bereza v Oleg Kolivay L 2-3
Setka Cup 01/22 10:45 - Viktor Bereza v Roman Pomin L 1-3
Setka Cup 01/22 09:15 - Viktor Bereza v Ihor Vasylyshyn W 3-0
Setka Cup 01/22 07:45 - Viktor Bereza v Oleksandr Zaitsev W 3-1
Setka Cup 01/22 06:15 - Viktor Bereza v Vasyl Kondratenko W 3-1
Setka Cup 01/21 19:45 - Viktor Bereza v Andrii Obishchenko L 2-3
Setka Cup 01/21 18:15 - Viktor Bereza v Oleksandr Zaitsev W 3-1
Setka Cup 01/21 16:45 - Viktor Bereza v Vasyl Kondratenko W 3-2
Setka Cup 01/21 15:15 - Viktor Bereza v Oleg Kolivay L 2-3
Setka Cup 01/21 13:45 - Viktor Bereza v Ihor Vasylyshyn W 3-1
Setka Cup 01/18 12:15 - Viktor Bereza v Valeriy Kolesnykov L 1-3
Setka Cup 01/18 10:45 - Viktor Bereza v Sergii Skhabitskiy W 3-2