Centrovie Kulturologi

Results

Liga Pro Short Hockey 3x10 min. 09/24 09:50 - Moskovskije Kremlevci v Centrovie Kulturologi L 5-3
Liga Pro Short Hockey 3x10 min. 09/24 07:30 - Centrovie Kulturologi v Sinie Tigry W 3-2
Liga Pro Short Hockey 3x10 min. 09/24 06:20 - Centrovie Kulturologi v Moskovskije Kremlevci W 5-3
Liga Pro Short Hockey 3x10 min. 09/24 04:00 - Sinie Tigry v Centrovie Kulturologi L 5-2
Liga Pro Short Hockey 3x10 min. 09/22 09:50 - Centrovie Kulturologi v Sinie Tigry W 4-3
Liga Pro Short Hockey 3x10 min. 09/22 08:40 - Centrovie Kulturologi v Moskovskije Kremlevci L 3-5
Liga Pro Short Hockey 3x10 min. 09/22 06:20 - Sinie Tigry v Centrovie Kulturologi W 3-4
Liga Pro Short Hockey 3x10 min. 09/22 05:10 - Moskovskije Kremlevci v Centrovie Kulturologi L 3-2
Liga Pro Short Hockey 3x10 min. 09/20 08:40 - Sinie Tigry v Centrovie Kulturologi W 2-3
Liga Pro Short Hockey 3x10 min. 09/20 07:30 - Moskovskije Kremlevci v Centrovie Kulturologi W 3-5
Liga Pro Short Hockey 3x10 min. 09/20 05:10 - Centrovie Kulturologi v Sinie Tigry L 4-6
Liga Pro Short Hockey 3x10 min. 09/20 04:00 - Centrovie Kulturologi v Moskovskije Kremlevci W 1-0