Olena Telezhinskaya

Results

Ukrajina - TT Cup - ženy 01/15 19:30 - Viktoria Kurtenko v Olena Telezhinskaya L 3-2
Ukrajina - TT Cup - ženy 01/15 18:20 - Viktoria Kurtenko v Olena Telezhinskaya L 3-0
Ukrajina - TT Cup - ženy 01/15 17:45 - Olena Telezhinskaya v Anna Miklukha L 0-3
Ukrajina - TT Cup - ženy 01/15 15:25 - Olena Telezhinskaya v Karina Zavinovska L 0-3
Ukrajina - TT Cup - ženy 01/15 13:40 - Olena Telezhinskaya v Maria Vasileva W 3-0
Ukrajina - TT Cup - ženy 01/14 19:30 - Maria Vasileva v Olena Telezhinskaya L 3-2
Ukrajina - TT Cup - ženy 01/14 18:55 - Olena Telezhinskaya v Karina Zavinovska W 3-2
Ukrajina - TT Cup - ženy 01/14 17:45 - Maria Vasileva v Olena Telezhinskaya L 3-1
Ukrajina - TT Cup - ženy 01/14 16:00 - Viktoria Kurtenko v Olena Telezhinskaya L 3-0
Ukrajina - TT Cup - ženy 01/14 14:15 - Anna Miklukha v Olena Telezhinskaya W 2-3
Ukrajina - TT Cup 01/10 11:20 - Anna Miklukha v Olena Telezhinskaya L 3-1
Ukrajina - TT Cup 01/10 10:45 - Olena Telezhinskaya v Karina Zavinovska W 3-0