Results

Belgian Int. - ženy 10/28 09:30 - Lauren Lam v Ira Sharma - View
Dutch Open - ženy 10/16 08:20 - Vivien Sandorhazi v Ira Sharma L 2-1
Dutch Open - ženy 10/15 16:35 - Polina Buhrova v Ira Sharma W 0-2
Dutch Open - ženy 10/14 10:20 - Ira Sharma v Aliye Demirbag W 2-1
Polish Int.Women 09/25 15:40 - Yue Yann Jaslyn Hooi v Ira Sharma L 2-0
Polish Int.Women 09/25 10:40 - Ira Sharma v Keyura Mopati W 2-0
Polish Int.Women 09/24 13:20 - Ira Sharma v Kate Frost W 2-0
Ukraine Int. - ženy 09/09 10:20 - Aadya Variyath v Ira Sharma L 2-0
Ukraine Int. - ženy 09/08 09:40 - Anastasiya Prozorova v Ira Sharma W 0-2
Orleans Masters - ženy 03/26 12:30 3 Ira Sharma v Line Christophersen L 0-2
Orleans Masters - ženy 03/25 10:10 4 Mariya Mitsova v Ira Sharma W 0-2
Orleans Masters - ženy 03/24 08:55 5 Leonice Huet v Ira Sharma W 1-2