Evgeny Anisimov

Liga Pro 01/25 16:01 - Kim Sen v Evgeny Anisimov W 0-3
Liga Pro 01/25 15:30 - Kim Sen v Evgeny Anisimov W 0-3
Liga Pro 01/25 14:30 - Evgeny Anisimov v Sergey Kulikov W 3-2
Liga Pro 01/25 14:00 - Mikhail Sverdlov v Evgeny Anisimov L 3-1
Liga Pro 01/25 12:30 - Evgeny Anisimov v Kim Sen L 1-3
Liga Pro 01/20 08:00 - Evgeny Anisimov v Andrey Zabrodin W 3-0
Liga Pro 01/20 07:00 - Andrey Zabrodin v Evgeny Anisimov W 0-3
Liga Pro 01/20 06:00 - Evgeny Anisimov v Andrey Andreev W 3-2
Liga Pro 01/20 05:00 - Oleg Belugin v Evgeny Anisimov W 1-3
Liga Pro 01/18 16:15 - Evgeny Anisimov v Sergey Lanovenko L 1-3
Liga Pro 01/18 14:45 - Evgeny Madan v Evgeny Anisimov L 3-1
Liga Pro 01/18 13:45 - Sergey Lanovenko v Evgeny Anisimov W 0-3
Liga Pro 01/18 13:15 - Evgeny Anisimov v Andrey Zabrodin W 3-0
Liga Pro 01/18 08:00 - Vladimir Vologzhanin v Evgeny Anisimov W 1-3
Liga Pro 01/18 07:00 - Evgeny Anisimov v Vladimir Vologzhanin L 0-3
Liga Pro 01/18 05:30 - Evgeny Anisimov v Pavel Vshivkov W 3-1
Liga Pro 01/18 04:30 - Igor Sergeevich v Evgeny Anisimov L 3-2
Liga Pro 01/13 08:00 - Evgeny Anisimov v Oleg Belugin W 3-0
Liga Pro 01/13 06:30 - Igor Sergeevich v Evgeny Anisimov W 0-3
Liga Pro 01/13 05:30 - Andrey Andreev v Evgeny Anisimov W 1-3
Liga Pro 01/13 05:00 - Evgeny Anisimov v Oleg Belugin W 3-0
Liga Pro 01/11 15:45 - Evgeny Madan v Evgeny Anisimov W 2-3
Liga Pro 01/11 14:45 - Evgeny Madan v Evgeny Anisimov L 3-0
Liga Pro 01/11 13:45 - Andrey Zabrodin v Evgeny Anisimov L 3-1
Liga Pro 01/11 13:15 - Evgeny Anisimov v Aleksandr Poprocky W 3-0
Liga Pro 01/10 07:30 - Igor Sergeevich v Evgeny Anisimov W 1-3
Liga Pro 01/10 06:30 - Evgeny Anisimov v Aleksandr Kolmin L 2-3
Liga Pro 01/10 06:00 - Sergey Muslikov v Evgeny Anisimov L 3-1
Liga Pro 01/10 04:30 - Evgeny Anisimov v Igor Sergeevich L 1-3
Liga Pro 01/06 08:00 - Gennady Karpovkin v Evgeny Anisimov W 0-3