Evgeny Anisimov @ Liga Pro FNTR Moscow Open

DateRDomáci v Hostia-
03/18 10:30 - Sergey Muslikov v Evgeny Anisimov W 1-3
03/18 09:30 - Evgeny Anisimov v Denis Zubov L 2-3
03/18 08:30 - Aleksandr Kolmin v Evgeny Anisimov W 1-3
03/12 07:06 - Ivan Pandur v Evgeny Anisimov L 3-2
03/12 06:00 - Nikolay Pashkov v Evgeny Anisimov L 3-0
03/12 05:00 - Aleksandr Tregub v Evgeny Anisimov L 3-2
03/12 04:30 - Evgeny Anisimov v Ivan Pandur W 3-2
03/04 15:01 - Evgeny Anisimov v Igor Tukh W 3-1
03/04 13:00 - Evgeny Anisimov v Sergey Lanovenko L 1-3
03/04 12:00 - Ivan Pandur v Evgeny Anisimov L 3-0
02/26 15:30 - Evgeny Anisimov v Vladimir Demidov W 3-2
02/26 13:30 - Evgeny Anisimov v Aleksandr Kitaev W 3-1
02/26 12:30 - Leonid Muravyev v Evgeny Anisimov W 0-3
02/20 07:30 - Evgeny Anisimov v Oleg Melkov L 1-3
02/20 06:00 - Pavel Vshivkov v Evgeny Anisimov W 2-3
02/20 05:00 - Vladimir Kozlovcev v Evgeny Anisimov W 2-3
02/20 04:30 - Evgeny Anisimov v Oleg Melkov L 2-3
02/19 14:54 - Evgeny Anisimov v Pavel Vshivkov W 3-0
02/19 13:30 - Evgeny Anisimov v Vladimir Kozlovcev L 2-3
02/19 12:30 - Oleg Melkov v Evgeny Anisimov L 3-0
02/14 11:03 - Roman Alov v Evgeny Anisimov W 1-3
02/14 10:00 - Evgeny Anisimov v Igor Sergeevich W 3-1
02/14 08:30 - Evgeny Anisimov v Mikhail Sverdlov L 0-3
02/14 08:00 - Roman Alov v Evgeny Anisimov L 3-0
02/13 07:07 - Mikhail Sverdlov v Evgeny Anisimov L 3-0
02/13 06:00 - Evgeny Anisimov v Mikhail Sverdlov L 1-3
02/13 05:30 - Oleg Melkov v Evgeny Anisimov L 3-1
02/13 04:00 - Evgeny Anisimov v Sergey Lanovenko L 0-3
02/05 15:30 - Evgeny Anisimov v Sergey Muslikov L 0-3
02/05 14:00 - Valery Martovickiy v Evgeny Anisimov W 0-3