preteky - Kasamatsu 2023-05-26 07:45

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 My Precious One YOICHI KURIMOTO Tomomori Syotaro SP
05/25 11:46
-
05/26 07:46
2 4 Kiseki Time YOSHIFUTO MIZUNO Shinichi Maruyama SP
05/25 11:46
-
05/26 07:46
3 3 Hiruno Bellesmonta YUYA GOTO Tatsuya Watanabe SP
05/25 11:46
-
05/26 07:46
4 Bears Letter MASAYOSHI GOTO Shoya Hozono SP
05/25 11:46
-
05/26 07:46
5 Hiruno El Nido MASAYOSHI GOTO Maki Mukoyama SP
05/25 11:46
-
05/26 07:46
6 Ho O Monster HIROYOSHI KAWASHIMA Isshin Matsumoto (3.0) SP
05/25 11:46
-
05/26 07:46
7 Four Causes MASAYOSHI GOTO Mikio Fujiwara SP
05/25 11:46
-
05/26 07:46
8 Lumiere Irisee YOSHINAGA OHASHI Nagae Keigo (2.0) SP
05/25 11:46
-
05/26 07:46
9 1 Handen King HIROYOSHI KAWASHIMA Hiroshi Ohara SP
05/25 11:46
-
05/26 07:46
10 2 Maruyo Nikiya TAKASHI SHIBATA Shin Higashikawa SP
05/25 11:46
-
05/26 07:46