preteky - Kasamatsu 2023-05-26 07:10

NCHorseTrainerJY Start Odds End Odds
1 2 Glaux Hiroyuki Imazu Masaaki Ohata SP
05/25 11:50
-
05/26 07:11
2 Ban Rose Kings MASAHARU FUJITA Takashi Matsumoto SP
05/25 11:50
-
05/26 07:11
3 Blue Compacta HIROSHI SASANO Tatsuya Watanabe SP
05/25 11:50
-
05/26 07:11
4 3 Narino Christie YUKIYASU KATO Makoto Okabe SP
05/25 11:50
-
05/26 07:11
5 Taisei Megalos YUYA GOTO Seigo Tsukamoto SP
05/25 11:50
-
05/26 07:11
6 1 Kurino Raimei HIDEO MORIYAMA Shigeharu Mabuchi SP
05/25 11:50
-
05/26 07:11
7 Suave Seals T TAGUCHI Katsuto Maruno SP
05/25 11:50
-
05/26 07:11
8 4 Cosmo Johanne HIDEO MORIYAMA Hiroshi Ohara SP
05/25 11:50
-
05/26 07:11
9 Masano Vision HIROSHI SASANO Shoya Hozono SP
05/25 11:50
-
05/26 07:11