Pts

1 2 3 4
Viktor Kalianov 4 5 11 6
Yevhenii Honchar 11 11 9 11