Head to Head

Setka Cup 2023/03/07 22:35 Evgeniy Pismenniy v Roman Cherevko W 3-1
Setka Cup 2023/03/07 02:25 Evgeniy Pismenniy v Roman Cherevko L 1-3
Setka Cup 2023/03/01 01:25 Evgeniy Pismenniy v Roman Cherevko W 3-1
Setka Cup 2023/02/27 14:55 Roman Cherevko v Evgeniy Pismenniy L 3-2
Setka Cup 2023/02/07 17:35 Evgeniy Pismenniy v Roman Cherevko L 2-3
Setka Cup 2023/02/06 22:55 Roman Cherevko v Evgeniy Pismenniy W 2-3
Setka Cup 2023/02/01 00:35 Evgeniy Pismenniy v Roman Cherevko W 3-2
Setka Cup 2023/01/31 05:25 Evgeniy Pismenniy v Roman Cherevko L 0-3

Home History

Setka Cup 2023/03/20 17:55 Yevhenii Honchar v Evgeniy Pismenniy L 3-0
Setka Cup 2023/03/20 15:55 Yevhen Masko v Evgeniy Pismenniy W 1-3
Setka Cup 2023/03/20 14:55 Aleksey Krutko v Evgeniy Pismenniy L 3-1
Setka Cup 2023/03/08 04:05 Anton Molochko v Evgeniy Pismenniy L 3-1
Setka Cup 2023/03/08 03:05 Evgeniy Pismenniy v Valeriy Melnik W 3-2
Setka Cup 2023/03/08 02:05 Evgeniy Pismenniy v Yevhen Masko W 3-1
Setka Cup 2023/03/08 00:35 Evgeniy Pismenniy v Aleksey Krutko L 0-3
Setka Cup 2023/03/07 22:35 Evgeniy Pismenniy v Roman Cherevko W 3-1

Away History

Setka Cup 2023/03/20 18:25 Aleksey Krutko v Roman Cherevko L 3-1
Setka Cup 2023/03/20 16:25 Anton Molochko v Roman Cherevko L 3-0
Setka Cup 2023/03/20 14:25 Yevhen Masko v Roman Cherevko W 2-3
Setka Cup 2023/03/15 04:35 Aleksey Krutko v Roman Cherevko L 3-1
Setka Cup 2023/03/15 03:35 Valeriy Melnik v Roman Cherevko L 3-2
Setka Cup 2023/03/15 02:05 Anton Molochko v Roman Cherevko L 3-1
Setka Cup 2023/03/15 00:05 Yevhenii Honchar v Roman Cherevko W 2-3
Setka Cup 2023/03/14 22:05 Yevhen Masko v Roman Cherevko L 3-2